0707-89 70 93

Maskinstyrning & Laser scanning

I takt med utvecklingen i mät branschen har vi kompletterat vår utbud med tjänster: maskinstyrning och laser scanning.

Från våren 2011 kan företaget erbjuda kompletta tjänster inom maskinstyrning för alla typer av maskiner: bandschaktare, hjullastare, väghyvlar och grävmaskiner.

Färdig lösning innebär: inmätning av befintlig mark förhållande, utarbetning med alla typer av terrängmodeller, 2D och 3D. Modellering kan också utföras med redan projekterad data som grund.
Montering av egen utrustning: GPS och bas stationer av fabrikat Leica och databoxar GeoRog.

Efter sommaren år 2015 kan vi erbjuda tjänster inom 3D laserscanning. Scanning utförs med egen scanner station Leica P40 och kompletteras med multistation Leica MS50, både utomhus och inomhus. Laserscanning är just nu överlägset bästa metod för framställning av inmätnings underlagsdata. Slutprodukt är ett punktmoln med stor mängd punkter definierade i alla tre dimensioner: X, Y och Z. Vi bearbetar punktmoln och kan leverera 2D eller 3D dwg ritningar, 3D terrängmodeller, sektioner, profiler mm.

Maskinstyrning och laser scanning