0707-89 70 93

Teknisk konsult

Vi erbjuder tjänster som teknisk konsult inom byggnads- och geoteknik till kunder såsom kommuner, byggföretag, konsulter och privata beställare i hela Skåne. Bland annat utför vi utsättning och inmätning vid hus- och vägbygge samt anläggningsarbete, volymberäkning, sammanställning av relationshandlingar, inmätning för projektering, grov och fin husutstakning, samt lägeskontrollmätning m.m.

Alla uppdrag utförs med hjälp av nyaste totalstation Leica MS50, TS30 och TS15, samt GPS-mätning och utsättning med Leicas utrustning. Bearbetning av data sker med hjälp av SBG Geo och AutoCad. Leverans av bearbetad data sker i valfritt format, digitalt, som text- eller ritningsutskrift.

Behörig enligt mätningskungörelsen (SFS 1974:339)
Behörig för mätning och kartläggning inom Vägverkets tillsynsområde, klass A.

Kontakta oss för mer information och offert!